מיתוג חטיבת משיבים


מפעלי ים המלח מפרידים את המינרלים בתהליך אידוי שמתרחש באגן הדרומי של ים המלח מול המלונות. המלח שנשאר שוקע בקרקעית ומעלה את מפלס הים בכ-20 ס"מ בכל שנה. עליית המפלס מאיימת על המלונות ועל התיירות באזור. כדי לאזן את מפלס הים הוחלט ע"י הממשלה, מי"ה וארגונים ירוקים על "קציר מלח", כלומר כרייה של המלח מקרקעית האגן הדרומי ושינועו לאגן הצפוני.

מי"ה שכרה אותנו במטרה למתג את המהלך, הנושא היה על סדר היום הציבורי ודעת הקהל הייתה שלילית. לצורך כך חברנו לאסטרטגית הבית עטרה בילר ולקופירייטרית טל ברקוביץ'.

התובנה הראשונה שהעלנו הייתה להפסיק את השימוש במילה קציר – קציר טומן בחובו רווח ונתפס כשלילי. הלוא התהליך נועד להגן על הים ולשמור על התיירות ועל צורת הכליה הטבועה בזיכרוננו הקולקטיבי. במקום לקצור ולהרוויח שינינו את הטרמינולוגיה ל"להחזיר", "להשיב".

כך נולד השם משיבים – מבית מפעלי ים המלח. שם מדוייק המעביר תחושה חלוצית ושורשית.

הלוגו ושפת המותג שואבים את השראתם מהשתקפות הרי המדבר בים המלח.

 

הסרטון מסביר שכדי לשמור על יציבות מפלס ים המלח מול בתי המלון ועל מנת למנוע את הצפתם, החליטו הממשלה, בשיתוף מפעלי ים המלח, המועצה האזורית תמר, בעלי המלונות והארגונים הירוקים על פתרון קבע -- הוא קציר המלח. מפעלי ים המלח לקחו על עצמם את ביצוע פרויקט ייחודי זה ולכן הוקמה חטיבת "משיבים" אשר כל פעילותה תתרכז בהקמה ובביצוע של קציר המלח. את הסרט עשתה חברת iconception.